🅾️ Nút O (nhóm máu)

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenhóm máu O
GoogleNhóm máu O
TwitterChữ o La-tinh viết hoa trên nền hình vuông
Unicodenút O (nhóm máu)
Từ đồng nghĩanhóm máu và o
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum
Thẻvòng tròn biểu tượng cảm xúc | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Nút O (nhóm máu) biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🅾️ 1F17E FE0F nút O (nhóm máu)
🅾 1F17E (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn