🈴 Nút Tiếng Nhật “vượt cấp”

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu Tiếng Nhật nghĩa là “vượt (lớp)”
GoogleBiểu tượng chữ tượng hình "Chấp nhận" hình vuông
TwitterChữ tượng hình cjk thống nhất-5408 đóng khung
Unicodenút Tiếng Nhật “vượt cấp”
Từ đồng nghĩaTiếng Nhật, chữ tượng hình và “vượt cấp”
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum
Thẻbiểu tượng cảm xúc tốt | biểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Nút Tiếng Nhật “vượt cấp” biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🈴 1F234 nút Tiếng Nhật “vượt cấp”