🈶 Nút Tiếng Nhật “không miễn phí”

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu Tiếng Nhật nghĩa là “không miễn phí”
GoogleBiểu tượng chữ tượng hình "Trả tiền" hình vuông
TwitterChữ tượng hình cjk thống nhất-6709 đóng khung
Unicodenút Tiếng Nhật “không miễn phí”
Từ đồng nghĩaTiếng Nhật, chữ tượng hình và “không miễn phí”
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Nút Tiếng Nhật “không miễn phí” biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🈶 1F236 nút Tiếng Nhật “không miễn phí”