🆚 Nút VS

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applevs trong hình vuông
GoogleBiểu tượng "VS" hình vuông
TwitterChữ vs đóng khung
Unicodenút VS
Từ đồng nghĩavs và đấu với
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Nút VS biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🆚 1F19A nút VS