🈲 Nút Tiếng Nhật “bị cấm”

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu Tiếng Nhật nghĩa là “bị cấm”
GoogleBiểu tượng chữ tượng hình "Cấm" hình vuông
TwitterChữ tượng hình cjk thống nhất-7981 đóng khung
Unicodenút Tiếng Nhật “bị cấm”
Từ đồng nghĩaTiếng Nhật, chữ tượng hình và “bị cấm”
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum
Thẻbiểu tượng nguy hiểm | biểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Nút Tiếng Nhật “bị cấm” biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🈲 1F232 nút Tiếng Nhật “bị cấm”