🔣 Nhập biểu tượng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebiểu tượng nhập biểu tượng
GoogleNhập ký hiệu cho ký hiệu
TwitterBiểu tượng đầu vào cho các biểu tượng
Unicodenhập biểu tượng
Từ đồng nghĩanhập và 〒♪&%
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum

Hình ảnh

Nhập biểu tượng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔣 1F523 nhập biểu tượng