㊙️ Nút Tiếng Nhật “bí mật”

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu Tiếng Nhật nghĩa là “bí mật”
GoogleBiểu tượng chữ tượng hình "Bí mật" vòng tròn
TwitterVòng chứa chữ tượng hình bí mật
Unicodenút Tiếng Nhật “bí mật”
Từ đồng nghĩaTiếng Nhật, chữ tượng hình và “bí mật”
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Nút Tiếng Nhật “bí mật” biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
㊙️ 3299 FE0F nút Tiếng Nhật “bí mật”
3299 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn