🅱️ Nút B (nhóm máu)

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenhóm máu B
GoogleNhóm máu B
TwitterChữ b La-tinh viết hoa trên nền hình vuông
Unicodenút B (nhóm máu)
Từ đồng nghĩab và nhóm máu
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Nút B (nhóm máu) biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🅱️ 1F171 FE0F nút B (nhóm máu)
🅱 1F171 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn