ℹ️ Thông tin

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenguồn thông tin
GoogleNguồn thông tin
TwitterNguồn thông tin
Unicodethông tin
Từ đồng nghĩai
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum
Thẻđiểm đạn

Hình ảnh

Thông tin biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
ℹ️ 2139 FE0F thông tin
2139 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn