Ⓜ️ Chữ M trong vòng tròn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechữ M trong vòng tròn
GoogleChữ m hoa trong vòng tròn
TwitterChữ m La-tinh viết hoa trên nền hình tròn
Unicodechữ M trong vòng tròn
Từ đồng nghĩam và vòng tròn
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum

Hình ảnh

Chữ M trong vòng tròn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
Ⓜ️ 24C2 FE0F chữ M trong vòng tròn
24C2 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn