🈷️ Nút Tiếng Nhật “số tiền hàng tháng”

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu Tiếng Nhật nghĩa là “số tiền hàng tháng”
GoogleBiểu tượng chữ tượng hình "Hàng tháng" hình vuông
TwitterChữ tượng hình cjk thống nhất-6708 đóng khung
Unicodenút Tiếng Nhật “số tiền hàng tháng”
Từ đồng nghĩaTiếng Nhật, chữ tượng hình và “số tiền hàng tháng”
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Nút Tiếng Nhật “số tiền hàng tháng” biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🈷️ 1F237 FE0F nút Tiếng Nhật “số tiền hàng tháng”
🈷 1F237 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn