🆑 Nút CL

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu CL
GoogleBiểu tượng CL hình vuông
TwitterChữ cl đóng khung
Unicodenút CL
Từ đồng nghĩacl
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Nút CL biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🆑 1F191 nút CL