Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard▼

Emoji Nghĩa là gì Copy / Paste
👍Biểu tượng ngón tay cái giơ lênSao chép
👍🏻Biểu tượng ngón tay cái giơ lên (Màu da sáng)Sao chép
👍🏼Biểu tượng ngón tay cái giơ lên (Màu da sáng vừa)Sao chép
👍🏽Biểu tượng ngón tay cái giơ lên (Màu da trung bình)Sao chép
👍🏾Biểu tượng ngón tay cái giơ lên (Màu da tối vừa)Sao chép
👍🏿Biểu tượng ngón tay cái giơ lên (Màu da tối)Sao chép
👌Biểu tượng bàn tay ra dấu OkSao chép
🙆‍♀️Người phụ nữ đang làm cử chỉ OKSao chép
🙆Khuôn mặt với cử chỉ tốtSao chép
🙆‍♂️Người đàn ông đang làm cử chỉ OKSao chép
🆗Biểu tượng "OK" hình vuôngSao chép
🆒Biểu tượng "Cool" hình vuôngSao chép
🟢Hình tròn màu lụcSao chép
🟩Hình vuông màu lụcSao chép
🉑Biểu tượng chữ tượng hình "Chấp nhận" hình trònSao chép
🈴Biểu tượng chữ tượng hình "Chấp nhận" hình vuôngSao chép
Vòng tròn đậm lớnSao chép
Dấu kiểm trắng đậmSao chép
✔️Dấu kiểm đậmSao chép
☑️Hộp phiếu có dấu kiểmSao chép
💯Biểu tượng một trăm điểmSao chép
🆖Biểu tượng "N G" hình vuôngSao chép

  • Nếu bạn muốn sử dụng những hình ảnh trong bài viết trên blog, hãy thử công cụ này thay thế. Emoji in Blog
  • Bạn có thể dễ dàng sao chép và dán vào bất cứ nơi nào. Emoji sẽ được chuyển đổi thành biểu tượng hình ảnh khác nhau trên facebook và twitter. Chúng tôi cũng thu thập các ký hiệu văn bản có liên quan.