🈯 Nút Tiếng Nhật “đặt trước”

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu Tiếng Nhật nghĩa là “đặt trước”
GoogleBiểu tượng chữ tượng hình "Chỗ ngồi đặt trước" hình vuông
TwitterChữ tượng hình cjk thống nhất-6307 đóng khung
Unicodenút Tiếng Nhật “đặt trước”
Từ đồng nghĩaTiếng Nhật, chữ tượng hình và “đặt trước”
Chuyên mụcBiểu tượng | alphanum
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Nút Tiếng Nhật “đặt trước” biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🈯 1F22F nút Tiếng Nhật “đặt trước”
🈯️ 1F22F FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn