Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard▼

Emoji Nghĩa là gì Copy / Paste
🔢Biểu tượng nhập cho sốSao chép
0️⃣Phím số 0Sao chép
1️⃣Phím số 1Sao chép
2️⃣Phím số 2Sao chép
3️⃣Phím số 3Sao chép
4️⃣Phím số 4Sao chép
5️⃣Phím số 5Sao chép
6️⃣Phím số 6Sao chép
7️⃣Phím số 7Sao chép
8️⃣Phím số 8Sao chép
9️⃣Phím số 9Sao chép
🔟Mũ phím 10Sao chép
Dấu cộng đậmSao chép
Dấu trừ đậmSao chép
✖️Dấu nhân x đậmSao chép
Dấu chia đậmSao chép
🟰Dấu bằngSao chép

  • Nếu bạn muốn sử dụng những hình ảnh trong bài viết trên blog, hãy thử công cụ này thay thế. Emoji in Blog
  • Bạn có thể dễ dàng sao chép và dán vào bất cứ nơi nào. Emoji sẽ được chuyển đổi thành biểu tượng hình ảnh khác nhau trên facebook và twitter. Chúng tôi cũng thu thập các ký hiệu văn bản có liên quan.