Kiểm tra kích thước thực tế

Cho bạn thấy những hình ảnh kích thước thực tế.

Galaxy Smarttag2

Xem

Apple Watch Ultra 2

Xem

Apple Watch Series 9 (45mm)

Xem

Apple Watch Series 9 (41mm)

Xem

iPhone 15 Pro Max

Xem

iPhone 15 Pro

Xem

iPhone 15 Plus

Xem

iPhone 15

Xem

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

Xem

Samsung Galaxy S23+ 5G

Xem

Samsung Galaxy S23 5G

Xem

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Xem

Samsung Galaxy S22+ 5G

Xem

Samsung Galaxy S22 5G

Xem

Samsung Galaxy A54 5G

Xem

Samsung Galaxy A53 5G

Xem

Apple Watch Ultra

Xem

Apple Watch Series 8 (41mm)

Xem

Apple Watch Series 8 (45mm)

Xem

iPhone 14 Plus

Xem

iPhone 14

Xem

iPhone 14 Pro Max

Xem

iPhone 14 Pro

Xem

iPhone SE (2020/2022)

Xem

Google Pixel 6 Pro

Xem

Google Pixel 6

Xem

AirPods (thế hệ thứ 3)

Xem

iPad Pro 12.9"

Xem

iPad Pro 11"

Xem

iPad 10.2"

Xem

iPad Air 10.9"

Xem

iPad mini 8.3"

Xem

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Xem

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Xem

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Xem

Samsung Galaxy S21+ 5G

Xem