Thực tế kích thước của iPad 10.2"

2021

  • độ sâu:7.5mm (0.3Inch)
  • chiều cao:250.6mm (9.87Inch)
  • trọng lượng:487g (17.18oz)
  • chiều rộng:174.1mm (6.85Inch)
  • màn hình kích thước:10.2Inch (259.08mm)
  • Độ phân giải:2160 x 1620
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPad 10.2" .