Thực tế kích thước của Samsung Galaxy Z Flip3 5G

  • độ sâu:15.9mm (0.63Inch)
  • chiều cao:86.4mm (3.4Inch)
  • trọng lượng:183g (6.46oz)
  • chiều rộng:72.2mm (2.84Inch)
  • màn hình kích thước:6.7Inch (170.18mm)
  • Độ phân giải:2640 x 1080
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy Z Flip3 5G .