Thực tế kích thước của iPhone 14 Pro

  • màn hình kích thước:6.12Inch (155.45mm)
  • Độ phân giải:2556 x 11792
  • độ sâu:7.85mm (0.31Inch)
  • chiều cao:147.5mm (5.81Inch)
  • trọng lượng:206.0g (7.27oz)
  • chiều rộng:71.5mm (2.81Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPhone 14 Pro .