Thực tế kích thước của Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

  • độ sâu:8.9mm (0.35Inch)
  • chiều cao:163.3mm (6.43Inch)
  • trọng lượng:228.0g (8.04oz)
  • chiều rộng:77.9mm (3.07Inch)
  • màn hình kích thước:6.8Inch (172.72mm)
  • Độ phân giải:3080 x 1440
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy S22 Ultra 5G .