Thực tế kích thước của Samsung Galaxy S21+ 5G

  • độ sâu:7.8mm (0.31Inch)
  • chiều cao:161.5mm (6.36Inch)
  • trọng lượng:200g (7.05oz)
  • chiều rộng:75.6mm (2.98Inch)
  • màn hình kích thước:6.7Inch (170.18mm)
  • Độ phân giải:2400 x 1080
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy S21+ 5G .