Thực tế kích thước của iPhone 15 Pro

  • màn hình kích thước:6.12Inch (155.45mm)
  • Độ phân giải:2556 x 1179
  • độ sâu:8.25mm (0.32Inch)
  • chiều cao:146.6mm (5.77Inch)
  • trọng lượng:187g (6.6oz)
  • chiều rộng:70.6mm (2.78Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPhone 15 Pro .