Thực tế kích thước của Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

  • độ sâu:8.9mm (0.35Inch)
  • chiều cao:165.1mm (6.5Inch)
  • trọng lượng:227g (8.01oz)
  • chiều rộng:75.6mm (2.98Inch)
  • màn hình kích thước:6.8Inch (172.72mm)
  • Độ phân giải:3200 x 1440
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy S21 Ultra 5G .