Thực tế kích thước của iPhone 14

  • màn hình kích thước:6.06Inch (153.92mm)
  • Độ phân giải:2532 x 1170
  • độ sâu:7.8mm (0.31Inch)
  • chiều cao:146.7mm (5.78Inch)
  • trọng lượng:172g (6.07oz)
  • chiều rộng:71.5mm (2.81Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPhone 14 .