Thực tế kích thước của Samsung Galaxy S22+ 5G

  • độ sâu:7.6mm (0.3Inch)
  • chiều cao:157.4mm (6.2Inch)
  • trọng lượng:195.0g (6.88oz)
  • chiều rộng:75.8mm (2.98Inch)
  • màn hình kích thước:6.6Inch (167.64mm)
  • Độ phân giải:2340 x 1080
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy S22+ 5G .