Thực tế kích thước của Apple Watch Series 8 (41mm)

  • chiều cao:41.0mm (1.61Inch)
  • chiều rộng:35.0mm (1.38Inch)
  • độ sâu:10.7mm (0.42Inch)
  • trọng lượng:32.0g (1.13oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Apple Watch Series 8 (41mm) .