Thực tế kích thước của iPhone SE (2020/2022)

  • độ sâu:7.3mm (0.29Inch)
  • chiều cao:138.4mm (5.45Inch)
  • trọng lượng:144g (5.08oz)
  • chiều rộng:67.3mm (2.65Inch)
  • màn hình kích thước:4.7Inch (119.38mm)
  • Độ phân giải:1334 x 750
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPhone SE (2020/2022) .