Thực tế kích thước của iPhone 15

  • màn hình kích thước:6.12Inch (155.45mm)
  • Độ phân giải:2556 x 1179
  • độ sâu:7.8mm (0.31Inch)
  • chiều cao:147.6mm (5.81Inch)
  • trọng lượng:171.0g (6.03oz)
  • chiều rộng:71.6mm (2.82Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPhone 15 .