Thực tế kích thước của iPhone 15 Plus

  • màn hình kích thước:inch
  • Độ phân giải:2796 x 1290
  • độ sâu:7.8mm (0.31Inch)
  • chiều cao:160.9mm (6.33Inch)
  • trọng lượng:201.0g (7.09oz)
  • chiều rộng:77.8mm (3.06Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPhone 15 Plus .