Thực tế kích thước của iPhone 14 Pro Max

  • màn hình kích thước:6.69Inch (169.93mm)
  • Độ phân giải:2796 x 1290
  • độ sâu:7.85mm (0.31Inch)
  • chiều cao:160.7mm (6.33Inch)
  • trọng lượng:240g (8.47oz)
  • chiều rộng:77.6mm (3.06Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPhone 14 Pro Max .