Thực tế kích thước của Apple Watch Series 9 (41mm)

  • chiều cao:41.0mm (1.61Inch)
  • chiều rộng:34.86mm (1.37Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Apple Watch Series 9 (41mm) .