Thực tế kích thước của Samsung Galaxy A54 5G

  • độ sâu:8.2mm (0.32Inch)
  • chiều cao:158.2mm (6.23Inch)
  • trọng lượng:202.0g (7.13oz)
  • chiều rộng:76.7mm (3.02Inch)
  • màn hình kích thước:6.4Inch (162.56mm)
  • Độ phân giải:1080 x 2340
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy A54 5G .