Thực tế kích thước của Apple Watch Series 8 (45mm)

  • chiều cao:45.0mm (1.77Inch)
  • chiều rộng:38.0mm (1.5Inch)
  • độ sâu:10.7mm (0.42Inch)
  • trọng lượng:38.8g (1.37oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Apple Watch Series 8 (45mm) .