Thực tế kích thước của iPad mini 8.3"

2021

  • độ sâu:6.3mm (0.25Inch)
  • chiều cao:250.6mm (9.87Inch)
  • trọng lượng:297g (10.48oz)
  • chiều rộng:134.8mm (5.31Inch)
  • màn hình kích thước:8.3Inch (210.82mm)
  • Độ phân giải:2266 x 1488
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPad mini 8.3" .