Thực tế kích thước của Samsung Galaxy A53 5G

  • độ sâu:8.1mm (0.32Inch)
  • chiều cao:159.6mm (6.28Inch)
  • trọng lượng:189.0g (6.67oz)
  • chiều rộng:74.8mm (2.94Inch)
  • màn hình kích thước:6.5Inch (165.1mm)
  • Độ phân giải:1080 x 2440
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy A53 5G .