Thực tế kích thước của Google Pixel 6

  • độ sâu:8.9mm (0.35Inch)
  • chiều cao:158.6mm (6.24Inch)
  • trọng lượng:207g (7.3oz)
  • chiều rộng:74.8mm (2.94Inch)
  • màn hình kích thước:6.4Inch (162.56mm)
  • Độ phân giải:2400 x 1080
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Google Pixel 6 .