Thực tế kích thước của Apple Watch Ultra

  • chiều cao:49.0mm (1.93Inch)
  • chiều rộng:44.0mm (1.73Inch)
  • trọng lượng:61.3g (2.16oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Apple Watch Ultra .