Thực tế kích thước của iPad Pro 11"

2021

  • độ sâu:5.9mm (0.23Inch)
  • chiều cao:247.6mm (9.75Inch)
  • trọng lượng:466g (16.44oz)
  • chiều rộng:178.5mm (7.03Inch)
  • màn hình kích thước:11Inch (279.4mm)
  • Độ phân giải:2388 x 1668
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPad Pro 11" .