Thực tế kích thước của Samsung Galaxy Z Fold3 5G

  • độ sâu:14.4mm (0.57Inch)
  • chiều cao:158.2mm (6.23Inch)
  • trọng lượng:271g (9.56oz)
  • chiều rộng:67.1mm (2.64Inch)
  • màn hình kích thước:7.6Inch (193.04mm)
  • Độ phân giải:2208x1768
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy Z Fold3 5G .