Thực tế kích thước của iPad Air 10.9"

2021

  • độ sâu:6.1mm (0.24Inch)
  • chiều cao:247.6mm (9.75Inch)
  • trọng lượng:458g (16.16oz)
  • chiều rộng:178.5mm (7.03Inch)
  • màn hình kích thước:10.9Inch (276.86mm)
  • Độ phân giải:2360 x 1640
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPad Air 10.9" .