Thực tế kích thước của Samsung Galaxy S22 5G

  • độ sâu:7.9mm (0.31Inch)
  • chiều cao:146.0mm (5.75Inch)
  • trọng lượng:167.0g (5.89oz)
  • chiều rộng:70.6mm (2.78Inch)
  • màn hình kích thước:6.1Inch (154.94mm)
  • Độ phân giải:2340 x 1080
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy S22 5G .