Thực tế kích thước của Google Pixel 6 Pro

  • độ sâu:8.9mm (0.35Inch)
  • chiều cao:163.9mm (6.45Inch)
  • trọng lượng:210g (7.41oz)
  • chiều rộng:75.9mm (2.99Inch)
  • màn hình kích thước:6.7Inch (170.18mm)
  • Độ phân giải:1440x3120
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Google Pixel 6 Pro .