Thực tế kích thước của Samsung Galaxy S23 5G

  • độ sâu:7.6mm (0.3Inch)
  • chiều cao:146.3mm (5.76Inch)
  • trọng lượng:168.0g (5.93oz)
  • chiều rộng:70.9mm (2.79Inch)
  • màn hình kích thước:6.1Inch (154.94mm)
  • Độ phân giải:2340 x 1080
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy S23 5G .