Thực tế kích thước của iPhone 15 Pro Max

  • màn hình kích thước:6.69Inch (169.93mm)
  • Độ phân giải:2796 x 1290
  • độ sâu:8.25mm (0.32Inch)
  • chiều cao:159.9mm (6.3Inch)
  • trọng lượng:221g (7.8oz)
  • chiều rộng:76.7mm (3.02Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPhone 15 Pro Max .