🛞 Bánh xe

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebánh xe
GoogleN/A
TwitterBánh xe
Unicodebánh xe
Từ đồng nghĩahình tròn, lốp xe, rẽ, vòng tròn và xoay
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | vận tải đường bộ

Hình ảnh

Bánh xe biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🛞 1F6DE bánh xe