🛤️ đường ray

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđường ray tàu hỏa
GoogleRailway track
TwitterĐường ray xe lửa
Unicodeđường ray
Từ đồng nghĩatàu hỏa
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | vận tải đường bộ

Hình ảnh

đường ray biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🛤️ 1F6E4 FE0F đường ray
🛤 1F6E4 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn