🏍️ Xe máy

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applexe máy
GoogleRacing motorcycle
TwitterXe mô tô đua
Unicodexe máy
Từ đồng nghĩađua xe
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | vận tải đường bộ
Thẻbiểu tượng cảm xúc xe

Hình ảnh

Xe máy biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏍️ 1F3CD FE0F xe máy
🏍 1F3CD (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn