🦽 Xe lăn tay

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applexe lăn tay
GoogleN/A
TwitterXe lăn tay
Unicodexe lăn tay
Từ đồng nghĩahỗ trợ tiếp cận, khả năng tiếp cận, trợ năng và xe lăn
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | vận tải đường bộ
Thẻbiểu tượng cảm xúc xe

Hình ảnh

Xe lăn tay biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦽 1F9BD xe lăn tay