🚌 Xe buýt

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applexe buýt
GoogleXe buýt
TwitterXe buýt
Unicodexe buýt
Từ đồng nghĩaxe cộ
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | vận tải đường bộ
Thẻbiểu tượng cảm xúc xe

Hình ảnh

Xe buýt biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚌 1F68C xe buýt
🚍1F68Dxe buýt đang tới, Xe buýt sắp đến hoặc Xe buýt đang đến