⛽ Bơm nhiên liệu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebơm nhiên liệu
GoogleBơm nhiên liệu
TwitterBơm nhiên liệu
Unicodebơm nhiên liệu
Từ đồng nghĩabơm, khí, nhiên liệu và trạm
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | vận tải đường bộ
Thẻbiểu tượng cảm xúc xe

Hình ảnh

Bơm nhiên liệu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
26FD bơm nhiên liệu
⛽️ 26FD FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn